A+ A A-

Aktualizacja Regulaminu określającego zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez
Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży z dnia 28 czerwca 2021 r.

1. W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczką (każdy indywidualnie musi wyposażyć się w środki ochrony osobistej).
2. Obowiązuje zakaz wstępu na koncert osobom z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej Covid-19 oraz będących po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren obiektu i wyjściu.
4. Obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 metra oraz unikanie nadmiernego gromadzenia się.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest zajmować co drugie miejsce siedzące, wyjątkiem są:
• uczestnicy mający pod opieką:
   - dziecko do ukończenia 13. roku życia
   - osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
   - osobę z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
• osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające opiekuna
• członkowie rodzin zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym.
6. Koncerty będą odbywały się bez przerwy.
7. Szatnia jest wyłączona do odwołania.
8. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 75 % publiczności. Do tego limitu nie będą wliczane osoby, które okażą certyfikat pełnego zaszczepienia.
9. Każdy uczestnik koncertu wchodzący na teren Filharmonii zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj