A+ A A-

W świecie klasyków

11 kwietnia 2013 r. (czwartek), godz. 18:30
Sala Koncertowa FKWL w Łomży, ul. Nowa 2
FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
ANDRZEJ KOSENDIAK – dyrygent
JULIA KARPETA - viola da gamba

MARTA NIEDŹWIEDZKA - klawesyn
KRZYSZTOF KARPETA – wiolonczela

W programie m.in.: J. Haydn, C.P.E. Bach

ANDRZEJ KOSENDIAK
Dyrygent, pedagog i animator życia kulturalnego; ur. 5 października 1955, Wrocław. W 1983 roku ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Początkowo zajmował się działalnością pedagogiczną. W latach 1982-96 pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, wrocławskim Państwowym Liceum Muzycznym i Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. W 1994 roku wspólnie z Marcinem Bornus-Szczycińskim powołał w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu pierwsze w Polsce kierunki kształcące w wykonawstwie muzyki dawnej: śpiew historyczny i grę na dawnych instrumentach. W 1998 roku wraz ze Zbigniewem Czwojdą założył i kierował Wrocławską Szkołą Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, której był współwłaścicielem do 2000 roku. Jako wizytator szkolnictwa artystycznego na Dolnym Śląsku (1990-2000), a później dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2000-2001) był współautorem systemu imprez promujących młodych twórców sztuki i doskonalących pracę nauczycieli szkół artystycznych. Z jego inicjatywy powstał szereg cyklicznych konkursów i festiwali m.in.: Konkurs Zespołów Kameralnych w Bystrzycy Kłodzkiej, Przegląd chórów szkół muzycznych „Dolnośląskie Kolędowanie", Warsztaty w ramach Festiwalu „Gwiazdy Promują” w Jeleniej Górze, Konfrontacje Instrumentów Dętych w Oławie oraz przesłuchania i konkursy w poszczególnych specjalnościach w wielu miastach Dolnego Śląska. Wielokrotnie uczestniczył też w pracach jury konkursów i przesłuchań muzycznych. W latach 1990-2000 konsekwentnie realizował również ideę podnoszenia poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej, czemu służyły uruchomione z jego inicjatywy kursy i warsztaty dla nauczycieli, m.in. organizowane co 2-3 lata Kursy Pedagogiczne Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Szkołami Artystycznymi i Placówkami Kultury w Akademii Muzycznej. Jako dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2000-2001) był współautorem zapisów ustawowych pozostawiających w zakresie odpowiedzialności rządu finansowanie i nadzór nad szkolnictwem artystycznym w Polsce. Ponadto przez wiele lat wykładał na wrocławskiej Akademii Muzycznej, w latach 2003-2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej w tej uczelni. Powołał także i prowadził Studencką Orkiestrę Barokową (w 2005 roku pod jego dyrekcją wystąpiła ona z serią koncertów podczas Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”).

Andrzej Kosendiak jest autorem wielu programów edukacyjnych. W roku 2001 rozpoczął działanie program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewający Wrocław”, a kilka lat później, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury program „Śpiewająca Polska”, obejmujący finansowaniem i pomocą metodyczną ponad 400 chórów szkolnych w Polsce. Nauka śpiewania kołysanek skierowana do młodych matek i ojców to cel realizowanego od 2010 roku programu „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”.

Drugim, bardzo ważnym nurtem aktywności Andrzeja Kosendiaka jest jego działalność dyrygencka, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i tzw. wykonawstwa historycznego. W 1985 roku założył zespół „Collegio di Musica Sacra”, którego jest dyrektorem artystycznym od początku istnienia. Był jednym z pionierów wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce z wykorzystaniem historycznego instrumentarium i z uwzględnieniem praktyk wykonawczych stosowanych w czasach powstawania dzieł muzycznych. Początkowo był to chór kameralny przekształcony na początku lat 90. w kameralny zespół muzyki dawnej. W latach 1990-1999 w ramach regularnych, comiesięcznych występów w cyklu „Koncerty czwartkowe w ratuszu wrocławskim” zespół wykonał kilkaset utworów wszystkich epok, od chorału gregoriańskiego do muzyki XX wieku. Kosendiak koncertował z nim w wielu krajach Europy, a także w USA (m.in. współpracując z Chapel Hill University NC USA), na najbardziej prestiżowych festiwalach i w najsłynniejszych salach koncertowych w Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, wielokrotnie podczas festiwalu „Wratislavia Cantans”). W 2003 roku „Collegio di Musica Sacra” zdobyło Nagrodę im. A. Jarzębskiego dla najlepszego zespołu XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Artysta dokonał także wielu opracowań i transkrypcji starodruków muzycznych z XVII wieku pochodzących ze zbiorów muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Za nagranie płyty „Musica da chiesa” z utworami pochodzącymi z tej kolekcji „Collegio di Musica Sacra” otrzymało Nagrodę Muzyczną Wrocławia w roku 1999. Ze swoim zespołem nagrał także Stabat Mater Antonio Bononcini’ego (DUX), a z Chórem Filharmonii Wrocławskiej i Wrocławską Orkiestra Barokową płytę z dziełami Franza Xavera Richtera – Magnificat, Messa pastorale, Sinfonia in D (Cypres).

W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej i festiwalu „Wratislavia Cantans”, wprowadzając wiele zmian w działalności obu tych instytucji. Do Filharmonii zaangażował Jacka Kaspszyka, jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów specjalizujących się w muzyce symfonicznej, a funkcję dyrektora artystycznego festiwalu „Wratislavia Cantans” powierzył Paulowi McCreeshowi, szefowi zespołu Gabrieli Consort & Players, uznawanemu za jedną z najważniejszych postaci w światowym wykonawstwie muzyki dawnej.

W 2006 roku założył w Filharmonii Wrocławskiej nowe zespoły: Chór, którego dyrektorem artystycznym jest Agnieszka Franków-Żelazny, i Wrocławską Orkiestrę Barokowę, pracującą pod kierownictwem Jarosława Thiela, które w krótkim czasie stały się czołowymi zespołami w Polsce, odnosząc także znaczące sukcesy międzynarodowe. W 2009 roku utworzył także Chór Chłopięcy, którym od początku istnienia kieruje Małgorzata Podzielny. Dokonał przekształcenia Filharmonii Wrocławskiej, zatrudniając wielu młodych, znakomicie wykształconych instrumentalistów, dzięki czemu orkiestra pracująca pod kierunkiem Jacka Kaspszyka mogła osiągnąć bardzo wysoki poziom wykonawczy. Podobny proces dokonał się w odniesieniu do Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej „Leopoldinum”, która pod kierownictwem artystycznym Ernsta Kovacica rozszerzyła znacznie swój repertuar, podtrzymując renomę jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce.

Z inicjatywy Kosendiaka od 2004 roku, zawsze w sierpniu odbywa się we Wrocławiu Festiwal „Forum Musicum”. W 2009 roku miała miejsce także zainspirowana przez niego pierwsza edycja „Leo Festiwalu”.

Kosendiak jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektu nagrania dzieł wszystkich Witolda Lutosławskiego, w ramach którego w roku 2008 ukazała się płyta Witold Lutoslawski. Opera Omnia I – muzyka kameralna, w styczniu 2010 - Witold Lutosławski. Opera Omnia 2, zawierający II i IV Symfonię kompozytora (obie nagrane w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka), a w 2011 - Witold Lutosławski. Opera Omnia 3 z Koncertem na obój i harfę oraz Preludiami i Fugą (w wykonaniu orkiestry „Leopoldinum”). Ponadto programuje i koordynuje serię wydawnictw płytowych pod nazwą „1000 lat muzyki we Wrocławiu”, w ramach której systematycznie ukazują się nagrania muzycznej spuścizny związanej z miastem. Wspólnie z Paulem McCreeshem jest także inicjatorem nowego projektu „Wrocław Oratorio Recordings”, którego celem jest stworzenie serii światowej klasy nagrań obejmujących najważniejsze dzieła chóralne z udziałem Gabrieli Consort & Players i Paula McCreesha oraz Chóru Filharmonii Wrocławskiej i innych wrocławskich zespołów. Na pierwszej z płyt tej serii, która ukazała się w 2011 roku, zaprezentowana została Grande Messe des Morts Hectora Berlioza w wykonaniu polskich i angielskich muzyków i chórzystów pod dyrekcją Paula McCreesha.

Funkcję dyrektora Filharmonii Wrocławskiej Kosendiak z powodzeniem łączy z działalnością dyrygencką. Regularnie realizuje projekty z Chórem i Wrocławską Orkiestrą Barokową. W ostatnich latach były to m. in. wykonania obydwu bachowskich Pasji oraz oratorium Mesjasz Händla. Współpracuje z wieloma orkiestrami filharmonicznymi w Polsce, koncentrując się szczególnie na utworach powstałych w XVIII wieku oraz dziełach wokalno-instrumentalnych.

W latach 2002-2005 Andrzej Kosendiak był Doradcą Prezydenta Wrocławia do spraw kultury. Zainicjował powołanie dwóch nowych szkół muzycznych we Wrocławiu. Od początku koordynuje projekt budowy Narodowego Forum Muzyki – nowej wrocławskiej sali koncertowej o nowoczesnych założeniach akustycznych i architektonicznych. W marcu 2010 roku został powołany do Rady Kultury Wrocławia, która powstała w ramach wrocławskich starań o tytuł Europejskiej Kultury 2016.

 

JULIA KARPETA
Urodzona w 1987 roku we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła klasę violi da gamba w Międzywydziałowej Sekcji Muzyki Dawnej w PSM II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu pracując pod okiem prof. Petra Wagnera. Swój warsztat doskonaliła również współpracując z Brentem Wissickiem, wybitnym profesorem, na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill oraz Rainerem Zipperlingiem w Kolonii. Od 2008 roku uczy się i koncertuje z angielskim gambistą Markiem Caudlem.

Jako solistka i kameralistka występuje w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy, USA, Chorwacja). Dokonała sporo nagrań CD z wybitnymi polskimi zespołami np. niedawno wydana „Musica Gratulatoria” z muzyką na ceremonie ślubne z wrocławskich druków z XVI i XVII wieku. Ostatnio nagrana płyta z jej udziałem otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2012 za płytę z muzyką G.G.Gorczyckiego.

Julia Karpeta brała udział w wielu znaczących festiwalach, np. „Wratislavia Cantans”, „Forum Musicum”, „Maj z Muzyką Dawną”, „Wieczory Tumskie”, „Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej”, „Noc Muzeum 2008, 2009”, „Settembre in Musica” jak również w koncertach z cyklu „Gdy muzyka była młodsza” oraz „Poezja w kamienicy” w Łodzi. Na stałe współpracuje z wieloma świetnymi polskimi zespołami muzyki dawnej, takimi jak: Wrocławska Orkiestra Barokowa, Collegio di Musica Sacra, Ars Cantus, Klub św. Ludwika. Z dużym powodzeniem wykonywała solowe partie gambowe w Pasjach J.S. Bacha jak również w wielu kantatach (np.„ Trauerode” J.S. Bacha), występując m.in. w Filharmonii Narodowej oraz Filharmonii Wrocławskiej.

W roku 2011 została laureatką programu MKiDN Młoda Polska. Grając z mężem w duecie gambowym Fernabucco zajęła II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej w Żorach w 2012 roku.

 

MARTA NIEDŹWIEDZKA
Urodziła się we Wrocławiu. Ukończyła studia w klasie klawesynu prof. Marty Czarny-Kaczmarskiej na Akademii Muzycznej we Wroclawiu, a następnie studia podyplomowe w zakresie Muzyki Dawnej w Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ w Lipsku (Niemcy) u prof. Nicholasa Parle‘a. Jest także absolwentką filologii niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Marta Niedźwiecka brała udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in.: Ketila Haugsanda, Jacquesa Ogga, Bernhardta Klapprotta, Władysława Kłosiewicza, Marka Toporowskiego.
Marta Niedźwiecka jest założycielką i prezesem wrocławskiego Stowarzyszenia Ars & Studium, które zajmuje się szeroko rozumianym promowaniem kultury i sztuki na Dolnym Śląsku. Stowarzyszenie to organizuje Festiwal „Dni Muzyki Klawesynowej“, a także cykl koncertów, wystaw i filmów „Polubisz Poniedziałki“. Za swoją działalność Marta Niedźwiecka i prowadzone przez nią Stowarzyszenie otrzymało w 2007 r. Wrocławską Nagrodę Muzyczną. 
Marta Niedźwiecka jest jedną z założycielek Scholi Mulierum Silesiensis, która zajmuje się wykonawstwem chorału gregoriańskiego. Jest także śpiewaczką i aktorką przedstawiającego średniowieczne dramaty liturgiczne Teatru Scholi Węgajty.
Artystka prowadzi szeroką działalność koncertową i dydaktyczną. Wykłada na wrocławskiej Akademii Muzycznej, koncertuje solo, współpracuje z wieloma zespołami kameralnymi Polski i Europy, m.in.: Batzdorfer Hoffkapelle, Traverso Ensamble, Collegio di Musica Sacra, Orkiestra Kameralna Leopoldinum, Kwartet Smyczkowy Musicarius, Les Sorciéres. Występowała podczas wielu festiwali, mi.n.: Wratislavia Cantans, Forum Musicum, Bach-Fest Leipzig, Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy, Muzyka w Starym Krakowie.
W 2010 roku Marta Niedźwiecka została laureatką VII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

 

KRZYSZTOF KARPETA
Urodzony w 1987 roku w Katowicach. W wieku siedmiu lat rozpoczął edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu w klasie wiolonczeli mgr Anny Hryniów-Kościów, a od 2003 roku pracuje pod okiem prof. Stanisława Firleja. Szkołę muzyczną ukończył  z wyróżnieniem w 2006 roku wykonując Wariacje Rokoko Piotra Czajkowskiego z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej.

W czerwcu 2011 ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie prof. Stanisława Firleja, gdzie przez rok pracował jako asystent w klasie wiolonczeli. Od 2009 roku kształci się w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Mannheim, pod okiem Michaela Flaksmana oraz Jeleny Očić.

Ogromną pasją Krzysztofa Karpety jest muzyka kameralna. Jako kameralista kształcił się m.in. pod okiem: Jonathana Zaka, Andrzeja Ratusińskiego, Paula Badury – Skody, Jose Gallardo, Alexandra Bonduriansky, Paula Dana, Stanisława Firleja, Cezarego Saneckiego.  W duecie z Michałem Rotem w 2010 roku zdobył wyróżnienie oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi. Krzysztof Karpeta w charakterze kameralisty współpracował z takimi muzykami jak Bartłomiej Nizioł, Agata Szymczewska, Szymon Krzeszowiec, Guillaume Tardiff, Stanisław Firlej, Michael Flaksman, Vladimir Mendelssohn, Viktor Bogino. W 2011 roku wraz z trzema wybitnymi polskimi wiolonczelistami młodego pokolenia (Adam Krzeszowiec, Wojciech Fudala, Tomasz Daroch) założył zespół Polish Cello Quartet, jedyny w Polsce taki zespół, który promuje muzykę napisaną w oryginale na kwartet wiolonczelowy. Wieloletnim hobby wiolonczelisty jest również muzyka dawna. W listopadzie 2012 roku grając na violi da gamba w duecie z żoną zdobył II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Dawnej w Żorach.

 Krzysztof Karpeta od 2010 roku jest koncertmistrzem w orkiestrze Mannheimer Philharmoniker, jest również członkiem Philharmonie der Nationen Justusa Franza. Współpracował z takimi orkiestrami jak Orkiestra Festiwalowa Wratislavia Cantans, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Krakowskiej, Łódzkiej, Podkarpackiej, Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum, Capellą Cracoviensis, Polish String Orchestra, Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz. Dokonał nagrań dla niemieckiej telewizji ZDF oraz polskich wytwórni DUX i MUSICON.

Obecnie jest doktorantem oraz asystentem w klasie profesora Stanisława Firleja na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

 
Filharmonia Kameralna
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj