POLISH STORIES
DUX 1862

Karol Radziwonowicz – fortepian
Tomasz Strahl – wiolonczela
Paweł Gusnar – saksofon altowy

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent

1-4. Mikołaj Hertel – Reminiscencje polskie na fortepian i orkiestrę smyczkową
5. Mikołaj Piotr Górecki – Elegia na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową
6. Alicja Gronau – Kaskady na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową
7-14. Krzysztof Herdzin – Bajkowe opowieści na saksofon altowy i orkiestrę smyczkową