POLSKA LIRYKA WOKALNA
Musica Sacra Edition 038

Płyta nominowana do FRYDERYKA 2014

Grzegorz Piotr Kołodziej – baryton

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent

1-7. Edward Pałłasz (*1936) – Ballady Franciszka Villona na baryton i orkiestrę smyczkową
8. Henryk Czyż (1923-2003) – Canzona di barocco (1983) na orkiestrę smyczkową
9-12. Tadeusz Baird (1928-1981) – 4 Sonety miłosne (1969) na baryton, smyczki i klawesyn
13-15. Paweł Łukaszewski (*1968) – Elogium – pomordowanym w Katyniu (2002) na baryton, wiolonczelę, dzwony i orkiestrę smyczkową