Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego zaprosiła młodszych i starszych słuchaczy na aż dwa koncerty kolędowe. Oba cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, odbywając się w ramach cyklu „Ferie z Filharmonią” oraz realizowanego przez łomżyńską orkiestrę dużego projektu „Filharmonia dostępna”, adresowanego do osób o różnym stopniu niepełnosprawności i mającego uczynić ją dla nich miejscem jeszcze przyjaźniejszym, i bardziej funkcjonalnym. Najpiękniejsze kolędy, pastorałki i bożonarodzeniowe pieśni zaśpiewali sopranistka Hanna Zajączkiewicz i utalentowany młody wokalista, Polak z Litwy Andrzej Stankiewicz, a finałem tego bardzo udanego dnia były integracyjne warsztaty muzyczne i plastyczne.
Już pierwszy koncert z cyklu „Filharmonia dostępna” Filharmonii Kameralnej, odbywającego się w ramach grantu „Kultura bez barier“, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  Fundacją Kultury bez Barier oraz zagranicznym partnerem, Institut für Bildung und Kultur e.V. z Niemiec, potwierdził, że taka inicjatywa była w Łomży bardzo potrzebna, a osoby niepełnosprawne również chcą słuchać muzyki i uczestniczyć w innych formach aktywności, proponowanych przez Filharmonię Kameralną. Zainteresowanie kolejną koncertową środą w nowoczesnej i funkcjonalnej siedzibie FKWL było jeszcze większe. O godzinie 10:00 odbył się koncert kolędowy, którego wysłuchało około 300 osób, przede wszystkim przedszkolaków, ale również seniorów. Dwie godziny później miał miejsce następny, realizowany już w ramach grantu. Stąd na widowni, również licznej, bo liczącej ponad 200 słuchaczy, było jeszcze więcej seniorów, w tym podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior + Wigor, Warsztatu Terapii Zajęciowej czy Środowiskowego Domu Samopomocy, a także uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Pojawiły się również osoby starsze, które wybrały się na ten koncert indywidualnie, a do tego rodzice z dziećmi oraz dziadkowie z wnukami, wykorzystujący fakt, że są ferie i można sobie pozwolić w środku dnia i tygodnia na takie familijne wyjście na koncert do filharmonii. Jak powszechnie wiadomo koncerty kolędowe rządzą się swoimi prawami, a tym najważniejszym jest zasada, że publiczność może śpiewać z artystami. Hanna Zajączkiewicz zachęcała do tego kilkakrotnie, podobnie jak występujący nie tylko w roli waltornisty, ale również konferansjera Mateusz Goc i na efekty ich apeli nie trzeba było długo czekać. Publiczność była szczególnie słyszalna w tych najbardziej znanych, klasycznych kolędach, jak: „Bóg się rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem” czy„Wśród nocnej ciszy”. Wiele z nich Hanna Zajączkiewicz, doskonale znana łomżyńskiej publiczności z licznych koncertów z orkiestrą Filharmonii Kameralnej, choćby podczas Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica oraz jej podopieczny  Andrzej Stankiewicz, student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, śpiewali wspólnie, tworząc zróżnicowany i bardzo ciekawy duet. Sopranistka zabłysła z kolei solowym wykonaniem „Vierge Marie” francuskiego kompozytora Francisa Lopeza, a  Andrzej Stankiewicz, wyraźnie faworyzowany przez młodszą część publiczności z racji udziału w telewizyjnym talent show „The Voice of Poland“, dzięki „Mario, czy już wiesz”, czyli rodzimej wersji „Mary Did You Know?”, w Polsce wykonywanej przez TGD i Kubę Badacha. W obu tych utworach akompaniowała im nie tylko, tak jak w pozostałych, orkiestra pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego, ale też pianista, którym był Filip Szymaniak, uniwersalny muzyk, na co dzień prowadzący drugie skrzypce FKWL. Nie zabrakło też kolędowego szlagieru „Cicha noc” oraz świątecznych utworów współczesnych, w tym chętnie granego przez łomżyńskich filharmoników „Luli, luli” Tadeusza Trojanowskiego, kompozytora związanego z pobliskim Białymstokiem. Finałem koncertu miał być kolejny duet, „Przybieżeli do Betlejem”, ale zachwycona publiczność wymogła na artystach bis, którym okazała się energetyczna wersja amerykańskiego evergreenu „Jingle Bells”, również zaśpiewanego przez oboje solistów. I w żadnym razie nie był to koniec atrakcji, ponieważ na sporą grupę uczestników czekały jeszcze warsztaty muzyczne i plastyczne. Zajęcia umuzykalniające poprowadziły wiolonczelistka Iga Marta Ludkiewicz i skrzypaczka Katarzyna Prusiel, znane ze składu łomżyńskiej orkiestry. Warsztaty plastyczne pod kierunkiem Ivayli Żivkowej Roszak i Emilii Sankowskiej również skierowane były do osób w różnym wieku, które mogły wykonać prace wrozmaitych technikach malarskich. Jak podkreślali rodzice i opiekunowie uczestników warsztatów walory terapeutyczne, integracyjne i artystyczne takich zajęć są nie do przecenienia, dlatego nie mogą już doczekać się kolejnych takich zajęć, poprzedzonych oczywiście koncertem, zaplanowanych na 8 lutego. Fot. Tomasz Pakuszewski

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała dotację w wysokości 249.410 PLN na realizację przedsięwzięcia grantowego „Filharmonia dostępna”. (Umowa nr 21/KBB/167/2022; termin realizacji 22.08.2022 – 15.06.2023). Przedsięwzięcie grantowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności oferty i zasobów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.