Zdjęcia z koncertu Mam tę moc, który odbył się 19 kwietnia 2023 w sali koncertowej FKWL w Łomży. Jako solistki wystąpiły Laura Florentyna Dziąba (śpiew) oraz Małgorzata Marczyk-Wojciak (fortepian). Orkiestrę Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży poprowadził Jan Miłosz Zarzycki. Koncert integracyjny realizowany w przedsięwzięciu grantowym „Filharmonia dostępna” finansowanym w ramach projektu „Kultura bez barier”.

W warsztatach wzięli udział: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych BONA w Łomży, Dom Pomocy Społecznej w Łomży, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, MOPS w ramach Dziennego Domu Senior + Klub Seniora, Dzienny Dom Seniora Wigor + w Łomży oraz Fundacja Normalna Przyszłość.

Fot. Wiesław W. Wiśniewski

Fot. Tomasz Pakuszewski

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała dotację w wysokości 249.410 PLN na realizację przedsięwzięcia grantowego „Filharmonia dostępna”. (Umowa nr 21/KBB/167/2022; termin realizacji 22.08.2022 – 15.06.2023). Przedsięwzięcie grantowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności oferty i zasobów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.