Entuzjastycznie przyjęty przez liczną publiczność koncert „Zostańmy razem!” zwieńczył cykl wydarzeń w ramach przedsięwzięcia grantowego „Filharmonia dostępna” łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego. Orkiestrę poprowadziła Julia Kurzydlak, solistą był bas-baryton Armand Perykietko, a w równie eksponowanej roli wystąpili uczestnicy warsztatów muzycznych, grający i śpiewający wspólnie z filharmonikami. – Spełniło się moje wielkie marzenie! – mówił jeden z warsztatowiczów. Muzyce towarzyszyła w foyer wystawa prac wykonanych przez uczestników warsztatów plastycznych, odbywających się w ramach projektu.

Nowa siedziba Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ten stan rzeczy jeszcze bardziej udoskonalić. Stąd napisanie odpowiedniego wniosku, którego głównymi założeniami była poprawa dostępności oferty i zasobów Filharmonii Kameralnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, również niedowidzących czy niewidomych. Z ponad 400 aplikujących o dofinansowanie instytucji kultury z terenu całego kraju łomżyńska nie dość, że znalazła się w gronie tych 164, którym przyznano grant, to jeszcze jej wniosek pod względem punktacji znalazł się na bardzo wysokiej, 21 pozycji. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 249 tysięcy złotych i od jesieni ubiegłego roku Filharmonia Kameralna realizuje przedsięwzięcie grantowe „Filharmonia dostępna”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier.
W jego ramach FKWL przygotowała nie tylko cykl koncertów integracyjnych, połączonych z warsztatami muzycznymi i plastycznymi oraz zwieńczony koncertem finałowym, połączonym z prezentacją prac plastycznych i umiejętności nabytych podczas zajęć muzycznych, ale wzbogaciła też swą ofertę, infrastrukturę oraz stronę internetową. Została ona dostosowana do przepisów ustawy o dostępności cyfrowej podmiotów publicznych i do potrzeb osób z różnymi barierami w komunikowaniu, poszerzono ją o wyposażone w audiodeskrypcje koncerty z dostępem wtórnym oraz stworzono i udostępnienino wirtualny spacer po budynku Filharmonii Kameralnej.
W przestrzeni realnej wprowadzono filharmoniczną kartę osoby z niepełnosprawnością, w foyer stworzono i wyposażono strefę wyciszenia, a sala koncertowa wzbogaciła się o projektor i ekran.
Kolejne koncerty w ramach projektu cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Jak podkreśla jego koordynatorka Magdalena Goc w pierwszym koncercie uczestniczyli podopieczni pięciu instytucji, zajmującymi się osobami ze szczególnymi potrzebami, a w finałowym było ich już 12.
Słuchacze i warsztatowicze z z Domu Pomocy Społecznej w Łomży, Zespołu Szkół Specjalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „Bona” Sp. z o.o., Dziennego Domu „Senior +”, Klubu Seniora MOPS, Łomżyńskiej Rady Seniorów, Fundacji „Normalna przyszłość”, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach, Centrum Integracji Społecznej w Wygodzie, Dziennego Domu „Senior+” w Czerwinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Kadzidło oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle byli grupą dominującą na widowni, ale nie brakowało również słuchaczy indywidualnych, w tym licznych seniorów – Łomżyńska Rada Seniorów bardzo pozytywnie oceniła to integracyjne przedsięwzięcie Filharmonii Kameralnej. Łącznie w siedmiu koncertach od końca grudnia 2022 do połowy maja bieżącego roku, wliczając finałowy, wzięło udział ponad 2000 osób. Wielu z nich dzięki tej inicjatywie odwiedziło filharmonię po raz pierwszy w życiu, bądź uczestniczyło w typowo klasycznym koncercie, mając możliwość oklaskiwania artystów tej klasy jak Grażyna Brodzińska czy Jerzy Karwowski oraz Kai Kosowskiej, Laury Florentyny Dziąby czy Armanda Perykietko, którym niepełnosprawność nie przeszkadza w rozwijaniu talentu i muzycznej kariery, co było dla wielu uczestników bardzo dobrym przykładem. Dlatego warsztatowicze, ćwiczący pod kierunkiem Katarzyna Prusiel i Igi Marty Ludkiewicz, mogli zaprezentować się podczas koncertu finałowego w aż czterech utworach.
W Kanonie D-dur Pachelbla, wielkim przeboju Queen „We Will Rock You”, w którym śpiewali również polski refren „Niech nas niosą dźwięki/dźwięki tej piosenki” oraz w finałowej „La Bambie”. Zaśpiewali również Jackiem Szymańskim, Leszkiem Świdzińskim i Adamem Zdunikowskim, tworząc chór do nagrania „Kupletów Barinkaya” Johanna Straussa syna z operetki „Baron cygański”, pochodzących z CD łomżyńskiej orkiestry „Trzej tenorzy w nadnarwiańskim grodzie”. Armand Perykietko zaprezentował się w repertuarze zarówno operowym, jak też musicalowym i rozrywkowym, wykonując arię Skołuby „Ten zegar stary” z III aktu opery „Straszny dwór” Moniuszki, słynne „Gdybym był bogaty” ze „Skrzypka na dachu” oraz równie popularną piosenkę „My Way”, rozsławioną przez Franka Sinatrę. Śpiewała również wiolonczelistka Iga Marta Ludkiewicz, wcześniej solistka koncertu „Muzyczne przedwiośnie”, sięgając tym razem po wielki filmowy przebój „Skyfall” z repertuaru Adele.
Orkiestra również miała kilka okazji do popisania się, grając na początku Taniec węgierski nr 5 Brahmsa, a w dalszej części koncertu Perpetuum Mobile Johanna Straussa syna, w kórym sporą rolę odegrały kontrabasistka Elżbieta Hasińska i perkusistka Magdalena Michaeli. Kobieca sekcja rytmiczna dobrze korespondowała z postacią dyrygentki, Julii Kurzydlak, studentki trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Tomasza Bugaja na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. To kolejny już w ostatnich latach przykład na to, że Filharmonia Kameralna nie zamyka się na kobiety-dyrygentki, by wymienić tylko bardzo znaną Ewę Strusińską czy Paulinę Drużbińską i Agnieszkę Maślankę. Kolejna kobieta stanie w Łomży za pulpitem dyrygenckim już niebawem, a żal uczestników projektu oraz melomanów, że cykl wydarzeń w ramach cyklu „Filharmonia dostępna” dobiegł końca łagodzi fakt, że Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego otrzymała 68 tysięcy złotych dofinansowania na realizację kolejnego projektu „Muzyczne barwy polskości“. Zostanie on sfinalizowany w kolejnym sezonie artystycznym od października do grudnia,w ramach programu „Kultura dostępna“, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmując aż sześć koncertów muzyki polskiej oraz cykl audycji szkolnych i warsztatów muzycznych.

Fot. Wiesław W. Wiśniewski

 

Fot. FKWL