Burzą oklasków i owacjami na stojąco zakończył się uroczysty koncert wieńczący festiwal „Wiosna Moniuszkowska” zorganizowany przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. 11 maja 2019 roku na specjalne zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie w Sali Senatorskiej w grodzieńskim Nowym Zamku, wystąpiły połączone orkiestry Łomżyńskiej Filharmonii oraz Grodzieńskiej Kapelli. Na koncercie byli obecni między innymi przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, polskiego senatu, sejmu, zarządu województwa podlaskiego, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, Instytutu Polskiego w Mińsku oraz licznie zebrana Polonia. Dzień wcześniej, 10 maja 2019 roku orkiestry z Łomży i Grodna wystąpiły w pięknie odrestaurowanym Pałacu Ogińskich w Zalesiu.

Podobnie, jak podczas koncertu w Kościele pw. Krzyża Św. w Łomży 3 maja 2019 obie orkiestry wystąpiły pod wspólną batutą swoich dyrektorów: Władimira Bormotowa oraz Jana Miłosza Zarzyckiego. Jako soliści wystąpili: sopranistki Marina Gorowaja (Białoruś) oraz Katarzyna Kułakowska, tenor Adam Zdunikowski oraz baryton Władimir Gorowoj (Białoruś).
– Gdy po raz pierwszy odwiedziłem to miejsce, pomyślałem, że musimy tu zorganizować koncert – mówił Konsul Generalny RP w Grodnie Pan Jarosław Książek witając w Pałacu Ogińskich w Zalesiu licznie zgromadzoną Polonię i melomanów z Zalesia, ale również z nieodległego Smorgonia, czy nawet z Mińska.
Na program koncertów złożyły się wyłącznie kompozycje Stanisława Moniuszki z jednym wyjątkiem, bowiem w Zalesiu zabrzmiał dodatkowo słynny Polonez a-moll Michała Kleofasa Ogińskiego. Licznie zebrana publiczność mogła usłyszeć najsłynniejsze arie z najbardziej znanych oper Stanisława Moniuszki: „Ha! Dzieciątko nam umiera” (Marina Gorowaja), „Gdyby rannym słonkiem” (Katarzyna Kułakowska), „Szumią jodły na gór szczycie” (Adam Zdunikowski), „Skąd tu przybywa mimo mej woli” (Władimir Gorowoj) z opery „Halka”, „Okropny ten poranek” (Marina Gorowaja), „Płyną tratwy po Wiśle” (Adam Zdunikowski) z opery „Flis”, „Cisza dokoła” (Adam Zdunikowski), duet Hanny i Damazego (Marina Gorowaja, Adam Zdunikowski) z opery „Straszny dwór”.
Orkiestry z Łomży i Grodna zaprezentowały swój kunszt w Uwerturze fantastycznej „Bajka”, Polonezie z opery „Hrabina”, „Tańcach góralskich” oraz „Mazurze” z opery Halka, który został wykonany na zakończenie obu koncertów. Artyści bisowali najsłynniejszymi pieśniami Stanisława Moniuszki pochodzących ze „Śpiewników domowych”, a były to „Prząśniczka” i „Pieśń wieczorna”, a zgromadzeni melomani żegnali artystów owacjami na stojąco.
– Jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni – mówiła po koncercie w Pałacu Ogińskich w Zalesiu Teresa Pietrowa Prezes Oddziału ZPB w Smorgoniach – Takiego koncertu jeszcze u nas nie było! To nam, Polakom mieszkającym na tych terenach jest bardzo potrzebne.
– Moniuszko był wielkim Polakiem i wielkim kompozytorem – podkreślał Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Pan Jarosław Książek. – Cieszę się, że z okazji 200. rocznicy jego urodzin udało się zorganizować takie wspaniałe koncerty!
Festiwal „Wiosna Moniuszkowska”, który rozpoczął się 25 kwietnia w Łomży, obejmował pięć koncertów: dwa w Łomży, jeden w Drozdowie, oraz dwa na Białorusi. W ramach festiwalu znajdzie się również 14 koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Mateusz Goc