W środę 8 lutego 2023 odbył się trzeci koncert integracyjny Żegnamy karnawał! połączony z warsztatami plastycznymi i muzycznymi realizowany w przedsięwzięciu grantowym „Filharmonia dostępna” finansowanym w ramach projektu „Kultura bez barier”. Jako solistka wystąpiła Grażyna Brodzińska, której towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Kameralnej w Łomży pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego.
W warsztatach wzięli udział: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych BONA w Łomży, Dom Pomocy Społecznej w Łomży, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, MOPS w ramach Dziennego Domu Senior + Klub Seniora, Dzienny Dom Seniora Wigor + w Łomży oraz Fundacja Normalna Przyszłość

 

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała dotację w wysokości 249.410 PLN na realizację przedsięwzięcia grantowego „Filharmonia dostępna”. (Umowa nr 21/KBB/167/2022; termin realizacji 22.08.2022 – 15.06.2023). Przedsięwzięcie grantowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności oferty i zasobów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.