Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego otrzymał statuetkę Muzycznego Orła! Odebrał ją 25 września 2022 podczas Uroczystej Gali II Międzynarodowego Konkursu „Muzyczne Orły” zwyciężając konkurs kategorii Dyrygent.
Honorową statuetkę „Muzycznego Orła” kapituła konkursu, złożona z wybitnych artystów ze świata muzyki poważnej, przyznała za koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego.  Zwieńczył on 35. edycję festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne. Łomżyńska orkiestra zadebiutowała w legendarnym Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie 12 maja 2021 roku, wykonując kompozycje Władysława Słowińskiego, Edwarda Sielickiego i Sławomira Czarneckiego. Warto podkreślić, że Jan Miłosz Zarzycki występował w tym koncercie w podwójnej roli jako dyrygent, czuwający nad całością wykonania, dokonujący prawykonania kompozycji Władysława Słowińskiego i jednocześnie autor opracowania tego utworu na orkiestrę smyczkową. Wykonanie to odbyło się to w wyjątkowym i ważnym dla kompozytora miejscu, na stworzonym przez Niego i kierowanym przez 30 lat prestiżowym festiwalu.  Dzięki transmisji on-line, świadkami tego wykonania byli melomani z całego świata. – Jest mi bardzo miło, że kapituła konkursu doceniła moją osobę, jednak uważam, że w rzeczywistości jest to sukces całego naszego zespołu – podkreśla dyrektor Jan Miłosz Zarzycki. – Cieszę się, że nasza artystyczna praca znów została dostrzeżona! Nagrody II Edycji Międzynarodowego Konkursu „Muzyczne Orły” w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna przyznane zostały w 9 kategoriach za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne zrealizowane w roku 2021. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. Paweł Gusnar, Tomasz Strahl, Jakub Jakowicz, Klaudiusz Baran a także Meccore String Quartet oraz Polish Violin Duo.