III EDYCJA KONKURSU „BARWY MUZYKI””

Jury w składzie:
Henryk Gała (przewodniczący) – poeta, literat
Teresa Adamowska – artysta, plastyk
Mirosław Korona – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży
przyznało 3 równorzędne I miejsca:

ALICJA MARCZEWSKA
Tytuł pracy: Kwiat Muzyki
Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach
Inspiracja muzyczna: Edward Grieg „Poranek”
z I Suity „Peer Gynt” op.46
IGOR LEMAŃSKI
Tytuł pracy: Muzyka
Szkoła Podstawowa w Pniewie
Inspiracja muzyczna: Edward Grieg „Poranek”
z I Suity „Peer Gynt” op.46
KACPER MUSIŃSKI
Tytuł pracy: Natura
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Inspiracja muzyczna: Edward Grieg „Poranek”
z I Suity „Peer Gynt” op.46

Przyznano jedną nagrodę specjalną ufundowaną przez p. Henryka Gałę, którą otrzymała: ALEKSANDRA PAWLUK ze Szkoły Podstawej w Drozdowie

za pracę zatytułowaną Rajski ogród. Inspiracja muzyczna: Edward Grieg „Poranek” z I Suity „Peer Gynt” op.46

Jury postanowiło przyznać 11 wyróżnień:

1. Kornelia Grzymała, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży, tytuł pracy: Wiosna
2. Karolina Ożga, Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży, tytuł pracy: Jezioro Łabędzie
3. Maja Kulawczyk, Szkoła Podstawowa w Pniewie, tytuł pracy: Świt w lesie
4. Iga Mazurek, Szkoła Podstawowa w Pniewie, tytuł pracy: Puls Muzyki
5. Julia Orłowska, Szkoła Podstawowa w Jedwabnem, tytuł pracy: Podwodny Świat
6. Aleksandra Pyrcak, Szkoła Podstawowa w Piątnicy, tytuł pracy: Słowiki
7. Zuzanna Karwowska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży, tytuł pracy: Spokojny Wiatr
8. Marysia Zalewska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży tytuł pracy: Poranne przebudzenie
9. Aleksander Sobieszuk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży, tytuł pracy: Z Muzyką Płynę
10. Lucyna Gardocka, Dom Pomocy Społecznej w Łomży, tytuł pracy: Poranek
11. Marcin Martens, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, tytuł pracy: Poranek

Ogółem wpłynęły 54 prace.

Fot. Ewa Kaszuba

_________________________________________________________________________________

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE III EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNO-MUZYCZNEGO „BARWY MUZYKI”

7 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 12:00
Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12A

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
JACEK ROGALA – dyrygent

ALEJANDRINA VAZQUEZ RAMIREZ – Fiordiligi (sopran)
MARTA STACHYRA – Dorabella (mezzosopran)
ANDRZEJ LENART – Guglielmo (baryton)
ARNOLD KŁYMKIW – Ferrando (tenor)
KATARZYNA DRELICH – Despina (sopran)
PRZEMYSŁAW SZKODZIŃSKI – Don Alfonso (bas)

W programie: Wolfgang Amadeusz Mozart – Cosi fan tutte (Tak czynią wszystkie) – opera komiczna – wersja koncertowa (fragmenty)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

_____________________________________________________________________________________________

KONKURS „BARWY MUZYKI III EDYCJA”

na wykonanie pracy plastycznej powstałej w trakcie Audycji Muzycznej prowadzonej przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Prace będzie oceniało jury w składzie:
1. Teresa Adamowska – artysta plastyk
2. Henryk Gała – literat, poeta
3. Mirosław Korona – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży

REGULAMIN KONKURSU „BARWY MUZYKI III EDYCJA”
Organizator: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża

Cel: pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum; wyłonienie najlepszej pracy plastycznej, która najtrafniej odzwierciedli piękno i koloryt muzyki klasycznej,

Temat konkursu BARWY MUZYKI: Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter zamknięty i jest adresowany do uczniów podstawowych Łomży oraz okolicznych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do kultury jak również do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej (bez granicy wiekowej) oraz uczniów Zespołu Szkól Specjalnych ( bez granicy wiekowej) .
W przypadku dużej rozbieżności wiekowej Organizator może wprowadzić dwie kategorie wiekowe, które będą podlegać ocenie Jury.

2. Organizator przewiduje wybór 3 prac plastycznych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (osoba nagrodzona lub opiekun prawny zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru nagrody), a wybrane prace plastyczne opublikowane zostaną w książeczce płyty Cd z udziałem solisty Jacka Miruckiego. Jury Konkursowe może przyznać również wyróżnienia. Wszyscy Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a placówki biorące udział w Konkursie – płytę Filharmonii Kameralnej w Łomży.

3. Uczestnik konkursu może przedłożyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie A4.

4. Każda placówka oświaty biorąca udział w konkursie wyłoni 3 najlepsze prace konkursowe. Na odwrocie każdej pracy należy napisać: Imię, Nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy, dane placówki zgłaszającej pracę oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.
Prace podpisane na I stronie będą odrzucane.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. N 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1)

6. Członkowie Konkursowego Jury zostaną powołani przez dyrektora Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

7. Prace zgłoszone na konkurs powinny być dostarczane na adres Organizatora:
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2 , 18-400 Łomża w kopercie formatu A4 z dopiskiem „KONKURS BARWY MUZYKI III EDYCJA” wraz z nazwą placówki, z której pochodzą.

8. Konkurs trwa od 20 września 2017 roku do 20 października 2017 roku. Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 października 2017.

9. Regulamin konkursu oraz informacje na temat instytucji dostępne są na stronie FKWL: www.filharmonia.lomza.pl

10. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Każdy uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 podczas Koncertu BARWY MUZYKI III EDYCJA w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12A.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

 

WYKAZ SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W III EDYCJI KONKURSU „BARWY MUZYKI”
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
5. Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
6. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży
7. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
8. Dom Pomocy Społecznej w Łomży
9. Zespół Szkół  w Nowogrodzie
10. Zespół  Szkolno–Przedszkolny w Piątnicy
11. Szkoła Podstawowa w Drozdowie
12. Szkoła Podstawowa w Rakowo Boginie
13. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
14. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie
15. Szkoła Podstawowa w Konarzycach
16. Szkoła Podstawowa w Podgórzu
17. Szkoła Podstawowa w Śniadowie
18. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem
19. Szkoła Podstawowa w Pniewie
20. Szkoła Podstawowa w Jeziorku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego