Nagranie płyty „Polskie Współczesne Koncerty Instrumentalne”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego priorytet Muzyka 2017