Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży realizuje projekt

inteGRAmy

dofinansowany ze środków PFRON w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „KULTURA WRAŻLIWA” programu „WSPARCIE INICJATYW”.

Celem projektu jest prezentowanie i promowanie dorobku i talentu artystów niepełnosprawnych i podniesienie publicznej świadomości o ich pozytywnym wkładzie w życie kulturalne i społeczne oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych i zwiększanie ich udziału w życiu kulturalnym naszego miasta i regionu, a także wzajemne integrowanie środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej przez wspólne koncerty i warsztaty.

Dofinansowanie projektu inteGRAmy z PFRON:
197 180 PLN

Termin realizacji:
maj – grudzień 2024

 

Opis wydarzenia artystycznego

Wydarzeniem artystycznym zaplanowanym w ramach projektu „interGRAmy” będzie koncert pomyślany jako widowisko muzyczno-poetyckie, podczas którego muzyka będzie się przeplatać ze słowem, tworząc jedną całość. Jest to rozwiązanie innowacyjne i niedostępne w ofercie kulturalnej naszego regionu. Poza naszymi koncertami integracyjnymi ze wspólnym występem instrumentalistów i wokalistów ze szczególnymi potrzebami z orkiestrą, realizowanych w przedsięwzięciu grantowym „Filharmonia dostępna”, takich działań włączających osoby niepełnosprawnych do współtworzenia oferty wśród orkiestr i filharmonii w naszym województwie nie było.
Koncert rozpocznie prelegent, który wyjaśni ideę projektu „inteGRAmy” i przebieg jego realizacji. Opowie o solistach, zespole muzycznym i recytatorach a potem odda głos artystom. Naszymi solistkami będą uzdolnione muzycznie osoby z niepełnosprawnościami, pianistka Kaja Kosowska i wokalistka Laura Florentyna Dziąba, które już zdobyły uznanie i występują na scenie. Obok nich, wspólnie z orkiestrą, wystąpi zespół muzyczny złożony z uczestników warsztatów muzycznych, osób niepełnosprawnych, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie, ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łomży, których pasją jest muzyka i którzy przygotują się do występu pod kierunkiem instruktorów podczas warsztatów muzycznych poprzedzających koncerty. Uczestnicy naszych warsztatów będą grać na cymbałkach i instrumentach perkusyjnych. Naszymi recytatorami będą osoby, które na co dzień związane są z aktorstwem i nie przeszkadza im w tym niepełnosprawność – aktor Roman Gerczak, Danuta Bardzik i Rafał Szczepaniak – aktorzy TEATRU T3, działającego przy Polskim Związku Niewidomych, Oddział w Białymstoku a także miłośnicy słowa z Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łomży, osoby – tak jak w przypadku zespołu muzycznego – niepełnosprawne, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Będą oni pracować pod okiem swoich terapeutów a także będą mieli możliwość pracy z aktorami z Łomżyńskiego Teatru, podczas warsztatów przez nich prowadzonych. Teksty, które wykorzystamy w koncercie będą poruszać problematykę niepełnosprawności, pokonywania barier i swoich ograniczeń. Artystom w wykonaniu utworów będzie towarzyszyła orkiestra Filharmonii Kameralnej w Łomży pod batutą swojego Dyrektora Jana Miłosza Zarzyckiego. Koncert zostanie zaprezentowany publiczności 5-krotnie, 3 razy w siedzibie Filharmonii Kameralnej w Łomży i 2-krotnie na terenie sąsiednich województw – w Ostrowi Mazowieckiej (woj. mazowieckie) i w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Wszystkie koncerty zostaną wykonane w miejscach dostępnych architektonicznie i komunikacyjnie dla odbiorców z zapewnieniem dostępu dla widzów niepełnosprawnych. Razem z warsztatami zostaną uwiecznione na zdjęciach, które zbierzemy w pamiątkowym folderze podsumowującym cały projekt. Dokonamy także profesjonalnego nagrania reportażu z warsztatów i koncertów z wypowiedziami występujących artystów i odbiorców i wyposażymy go w audiodeskrypcje. Udostępnimy go na naszej stronie internetowej dodając do zakładki z koncertami z dostępem wtórnym.