Zakup wyposażenia do siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej
(zakup krzeseł orkiestrowych, zastawek scenicznych, gabloty wewnętrznej, gabloty zewnętrznej oraz krzeseł biurowych)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

__________________________________________

Zakup wyposażenia na działalność statutową
Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
(lekki mobilny klawesyn w menzuracji francuskiej (rękodzieło) z akcesoriami)

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Miasta Łomża

__________________________________________

Zakup niezbędnego wyposażenie na działalność statutową
Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
(kontrabas oraz 2 kotły orkiestrowe)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
priorytet Infrastruktura Kultury 2018

__________________________________________

Zakup niezbędnego wyposażenie na działalność statutową
Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
(krzesła sceniczne i lampki)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
priorytet Infrastruktura Kultury 2017

__________________________________________

Zakup nagłośnienia sali koncertowej
Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
priorytet Infrastruktura Kultury 2016

__________________________________________

Zakup fortepianu na cele koncertowe

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Infrastruktura Kultury