Nasza filharmonia – jako jedyna filharmonia w Polsce – została wyróżniona jako jedna z 22 instytucji najlepiej prowadzących wnioski grantowe. Cykl naszych koncertów integracyjnych połączonych z warsztatami muzycznymi i plastycznymi oraz koncerty wzbogacone o audiodeksrypcje z dostępem wtórnym, zostały uznane za dobrą praktykę w instytucjach kultury.

28 listopada 2023 zakończyło się seminarium wdrożeniowe podsumowujące przedsięwzięcia grantowe projektu „Kultura bez barier”, w ramach którego nasza Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży realizowała przedsięwzięcie grantowe „Filharmonia dostępna”. Podczas seminarium zaprezentowana została między innymi publikacja zatytułowana „Model dostępnej kultury”.

Publikacja jest dostępna pod linkiem – link kultura-bez-barier