Aktualizacja Regulaminu określającego zasady uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży  
z dnia 20 grudnia 2021 r.

1. W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania  nosa   i ust maseczką (każdy indywidualnie musi wyposażyć się  w środki ochrony osobistej).
2. Obowiązuje zakaz wstępu na koncert osobom z niepokojącymi  objawami choroby zakaźnej Covid-19 oraz  będących po kontakcie z  osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren obiektu i wyjściu.
4. Obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 metra oraz unikanie nadmiernego gromadzenia się.
5. Każdy  uczestnik zobowiązany jest  zajmować miejsca siedzące zgodnie z informacją znajdującą się na bilecie.
6.Bilet przeznaczony dla osoby zaszczepionej uprawnia do wejścia na koncert pod warunkiem okazania przez uczestnika Unijnego Cyfrowego Zaświadczenia COVID.
7. Każdy uczestnik koncertu wchodzący na teren Filharmonii zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.