JARZĘBSKI | VIVALDI | BACH PACHELBEL | HAYDN | LUTOSŁAWSKI
DUX 0993

Krzysztof Jakowicz – skrzypce

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent

1. Adam Jarzębski – Tamburetta
2-4. Antonio Vivaldi – Koncert skrzypcowy a-moll op. 3 nr 6 (L’Estro Armonico) RV 356
5-7. Johann Sebastian Bach – Koncert skrzypcowy a-moll BWV 1041
8. Johann Pachelbel – Kanon
9-11. Joseph Haydn – Koncert skrzypcowy G-dur Hob. 7a:4
12. Witold Lutosławski – Recitativo e arioso (orkiestracja: Jerzy Maksymiuk)